Zapraszamy wszystkich klientów do nowej siedziby przy ul. Lubelskiej 31.
Telefony kontaktowe pozostają bez zmian.

Dodatkowo informujemy że poszerzyliśmy naszą ofertę o produkcję opakowań na życzenie.
O szczegóły proszę pytać w siedzibie firmy, czy też zapytania kierować na nasz adres

e-mail: biuro@fastgraw.pl